Hizmet Sürecimiz

Hizmet Sürecimiz

Sigorta ihtiyaçlarınızı doğru prim ve doğru teminat kapsamı ile karşılamak ve hizmet sürekliliğini sağlamak amacıyla risk analizi, sigorta poliçelerinizin düzenlenip güncel tutulması, hasar ve yenileme süreçlerinin yürütülmesi aşamalarında daima yanınızdayız…

1) Risk Değerlendirme

Firmanın faaliyet alanı doğrultusunda oluşabilecek riskler belirlenir. Etkin risk yönetimi ile ilgili sigorta çözümleriyle birlikte riskin kontrolünü sağlayacak tavsiyeler paylaşılır.

2) Teklif Çalışması

Belirlenen ihtiyaç doğrultusunda sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerden teklif toplanır. Sektörde mevcut olmayan, kısıtlı olan veya yüksek primli olan teminat veya ürünler için global piyasalar araştırılır.

3) Ön Değerlendirme

Toplanan teklifler teminat kapsamı, muafiyetler, prim seviyesi vb. kriterler doğrultusunda karşılaştırılır. Kapsam/fiyat dengesine göre en uygun 3 teklif kısa listeye alınır.

4) Poliçe Süreci

Kısa liste üzerinden sigortalarımız ile birlikte yapılan değerlendirmede her teklifin içeriği sigortalarımızın ihtiyacını karşılama seviyesi aktarılır. Seçilen tekliflerin poliçe süreci takip edilir. Poliçelerin zamanında ve hatasız olarak iletilmesi sağlanır.

5) Poliçe Süresince Verilen Hizmetler

Sigortalılarımız ile sürekli irtibatta olunarak yeni varlık alımı, riskin değişmesi vb. durumlarda vakit kaybetmeden yeni poliçe tanzimi veya mevcut poliçede gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanır.

6) Hasar Süreci

Hasar anında gerekli danışma hizmeti verilir. Hasarın ödenmesi ile ilgili süreç baştan sona koordine edilir.
  • Telefon

    +90 (312) 340 80 00

  • Hizmet Sürecimiz
  • E-Posta

    info@bilsigorta.com.tr